ГЬОТЕ-ИНСТИТУТ, изпитни центрове и курсове в Пловдив

Уважаеми ученици и родители,
поради зачестилите напоследък въпроси, уведомяваме всички заинтерсовани, че в Пловдив НЯМА Гьоте-институт, нито негово представителство, нито оторизирана институция с право само и единствено тя да провежда курсове, а още по-малко изпити. Подробна информация за това ще намерите тук: http://www.goethe.de/ins/bg/sof/net/bgindex.htm
За повече информация се обадете в Гьоте-институт София: http://www.goethe.de/ins/bg/sof/knt/bgindex.htm, тел: 02 939 0 100

Нашите курсове за подготовка за ТЕСТ ДАФ се провеждат интензивно през лятото юли и август, а  учебната година в събота и се водят от главен асистент по граматика на съвременния немски (морфология и синтаксис) г-жа Марияна Трендафчева. Завършила е езикова гимназия Пловдив (бивша Георги Кирков) през 1989 година. До 1994 следва във Великотърновския университет Св. Св. Кирил и Методий. Веднага след това печели университетски конкурс, проведен в Софийския университет, за редовен асистент по практическа немска граматика в Пловдивския университет. 1998 година става асистент на изтъкнатия учен германист професор по морфология и синтаксис на съвременния немски език от университета Св. Климент Охридски, София, г-н проф. д-р  Павел Петков. От 1998 до 2003 води упражнения по морфология и синтаксис на съвременния немски език към катедра Немска филология на университет Паисий Хилендарски, гр. Пловдив. От 1994 до днес се занимава активно с преводаческа дейност, писмени и устни (консекутивни и симултанни преводи в кабина).
 
Вече 20 години превежда активно за  най-големите представителства на немски и австрийски фирми в София и Пловдив. Провеждала е обучения на персонала на фирма Кнауф София и Луфтханза София, както и много други.
 
През 2003 година печели стипендия за млад учен и работи и се усъвършенства професионално в Institut für Deutsche Sprache, Mannheim Германия, като  има възможност да се учи при светилата на съвременното немско езикознание: проф. д-р Гизела Цифонун и проф. д-р Улрих Енгел (валентна граматика на немския език).

TestDaF обща информация

Тестът по немски като чужд език или както вече придоби популярност и у нас сред изучаващите немски език – TestDaF –  е международен изпит по езика за всички, които имат добри знания по езика и желаят да се сдобият с документ доказващ владението на съответното ниво на езика.

Ако искате да кандидатствате в немско висше училище, трябва да докажете достатъчно знания по немски език. Това става чрез успешно полагане на изпита Test DaF.  По принцип  е достатъчно ниво 4, за да бъдете приети в немски университет.Test DaF се полага в 90 страни в лицензирани центрове. Кандидатите могат да положат изпита както в родината си, така и в Германия.  Изпитът Test DaF  се разработва от Test DaF Institut в гр. Бохум. Всички участници в изпита получават еднакви задачи. Оценяват работите само специално обучени за целта изпитващи, а критериите за оценка са стандартизирани и еднакви за всички участници в изпита.

Резултатите о тизпита се класифицират по следните 3 степени:

    Test DaF ниво 3
    Test DaF ниво 4
    Test DaF ниво 5

В общата европейска езикова референтна рамка за езиците на Европейския съверт тези съответстват на нивата В2 до С1.
Изпитът се състои от 4 части, които имат връзка с академичната тематика.

Четене с разбиране  - Съдържа 3 текста за четене  Продължителност 60 минути.
Слушане с разбиране - Съдържа 3 текста за слушане. Продължителност 40 минути.
Писмен изказ - 1 Задача за създаване на текст. Продължителност 60 минути.
Устен изпит - Съдържа 7 задачи за устно изразяване. Продължителност около 35 минути (вкл. Въведение)

Обща продължителност на изпита 3 часа и 10 минути без паузите.

Тествайте своите знания с приложения примерен Test DaF!

Чувствате се неуверени, имате колебания и пропуски в граматиката? Не се колебайте  да се свържете се с нас и си уговорете среща!

Тел 088 66 137 56, г-жа Трендафчева

Новини и съвети