Занималня подготовка на домашните (1-4 клас)

Полудневна занималня за подготовка в началните класове

- Подпомагане  и помощ при приготвянето на уроците и написването на домашните. Занятията са изцяло съобразени с текущия учебен материал, преподавателите избират и предлагат на децата допълнителни упражнения, вслучай, че това е необходимо.
- Заниманията са в малки групи, организирани на възрастов принцип.
- Предлагаме също и напълно индивидуална подготовка. При заявено желание осигуряваме обяд.
- Ежедневно обучение по английски или немски в малки групи.
- Постоянна връзка родител-преподавател. Възпитателни беседи и  творческа дейност с материали, предоставени от Центъра.
Колегите са завършили начална и предучилищна педагогика с изключителна мотивация и желание за работа с деца. 

График и цени занималня I-IV клас

- Начало 17.09.2018 година
- Първа смяна – 8.00-12.30 часа
- В 10.00 часа  е предвидена почивка.  В 12.30 приключват занятията и децата се приготвят за училище.
- Втора смяна – 13.00 – 17.30 часа
- В 15.30 е предвидена почивка. Занятията приключват в 17.30 часа, но децата могат да останат при нас до 18.30 часа.
- Цена занималня от I-IV клас - 220 лева на месец
- При желание допълнително се заплащат храна и транспорт.
- Занималнята се намира близо до училища "Райна Княгиня" и "Яворов", "Христо Ботев"
- При достигнат капацитет от 8 деца в група, приемът за ученическата занималня приключва.
- Записването започва от 15.08.2018 година!

СЪБОТЕН ДЕТСКИ КУРС ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК - целогодишен
СЪБОТЕН ДЕТСКИ КУРС ПО НЕМСКИ ЕЗИК - целогодишен

- Цена на съботния езиков курс – 450 лева за цяла учебна година (120 учебни часа)
- Начало 13.10.2018 година, последно занятие – 01.06.2019 година

Ако искате да се съобразим с Вашите индивидуални потребности, моля свържете се с нас: НИЕ ИМАМЕ РЕШЕНИЕ!