УЧИ за медицинска СЕСТРА в Германия

Немски център Мартин Лутер,  изпитен център  за  международен сертификат по  немски,  в сътрудничество със  сестринско училище в  Германия организира  тригодишно обучение за  медицински сестри в Германия.  

Във времето на обучението студентите получават заплащане от 1 100 евро. Безплатни курсове по немски език. 

Минимално ниво на владеене на езика: А1 ниво. 
Задължително да имат диплома за средно  образование.  

След завършеното обучение медицинските сестри имат право да работят в болници в Германия без  досадното  признаване на дипломи. 
Като изпитен център предлагаме изпити  за  всички нива. 

подробна информация на тел: 088 66 137  56