За нас

НЕМСКИ ЦЕНТЪР МАРТИН ЛУТЕР Е ЕДИНСТВЕНИЯТ В ПЛОВДИВ ЛИЦЕНЗИРАН ОФИЦИАЛЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ И ИЗПИТЕН ЦЕНТЪР ЗА АВСТРИЙСКА ДИПЛОМА – ÖSD B2 и C1 .

Посрещнете с нас новата учебна 2016/2017 година - ще ви приемем в новите ни зали! От лятото на 2016 година към съществуващите 5 открихме за вас още  4  нови климатизирани зали - в нова сграда, просторни и уютни, на познатия ви адрес: Пл. Антон Чехов 4.  Държим на вас, затова се стремим да ви осигурим паралелно с качествено обучение и приятен престой! Очакваме ви отново!


Österreichisches Sprachdiplom B2/C1 Plovdiv

В резултат на всеотдайната работа и високия професионализъм на всички колеги, преподаватели по немски език в Немски център Мартин Лутер и председателя на изпитната комисия Австрийска диплома ÖSD  г-жа Марияна Трендафчева   Немски център Мартин Лутер, се утвърди в национален и международен мащаб като учебен и изпитен център по немски език до най-високото ниво:  С1  

С гордост съобщаваме на всички настоящи  и бъдещи желаещи да изучват немски език, че Немски център Мартин Лутер  единствен частен изпитен център за Австрийска диплома в България и единственият в Пловдив изпитен център за международно ПРИЗНАТ, БЕЗСРОЧЕН сертификат по немски език, нива В2 и С1, валидни и признати от всички университети в Германия и Австрия.

Австрийска диплома нива В2 и С1 отговарят на  формата на изпитите за тези нива на Гьоте институт, тъй като са разработени съвместно. Австрийска диплома и сертификатите на Гьоте институт  са взаимно признати на национално равнище сертификати за стандартизирано оценяване  на знанията по немски език, съобразно европейската езикова рамка.

 Немски център Мартин Лутер не е просто упълномощен да извършва подготовка и да провежда изпити за нива В2 и С1, Немски център Мартин Лутер е представител на Австрийска диплома за гр. Пловдив с лиценз не само да провежда, но и да извършва проверка на изпитните работи. С това Немски център Мартин Лутер е единственият изпитен център в гр. Пловдив, който подготвя, провежда и оценява самостоятелно работите на кандидатите за нива В2 и С1 на Австрийска езикова диплома.Сертификатите на Австрийска езикова диплома са  БЕЗСРОЧНИ и важат както за всички университети в Австрия, така и за университетите в Германия, Швейцария и немскоговоряща Италия. Сертификатите В2 са достатъчно доказателство за изискваните езикови умения за апробация на лекари и признаване на дипломи на медицински сестри във всички немскоговорящи страни.  Горди сме с нивото на подготовка на нашите курсисти, което се отразява на успеваемостта на изпита, както и на безусловното признаване на Австрийска диплома В2 и С1 във всички институции в Австрия и Германия.
Председател на изпитната комисия: г-жа Марияна Трендафчева.

 

 

Всички наши преподаватели в езиковите курсове са филолози с английски и немски език. Част от тях работят и във висшите учебни заведения в града. Колегите в детската занималня са специалисти предучилищна и начална училищна педагогика със специализация по английски и немски език.

Основател и управител на НЕМСКИ ЦЕНТЪР ЗА ПРЕВОДИ И ОБУЧЕНИЕ МАРТИН ЛУТЕР, гр. Пловдив е г-жа Марияна Трендафчева.

Завършила е през 1994 година университета в гр. Велико Търново, специалност НЕМСКА ФИЛОЛОГИЯ.

1994 – 1996 година е асистент по практическа граматика на съвременния немски език към катедра НЕМСКА ФИЛОЛОГИЯ при Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”.

1996-2003 година е асистент по морфология и синтаксис на съвременния немски език към катедра НЕМСКА ФИЛОЛОГИЯ при ПУ “Паисий Хилендарски”, гр. Пловдив.

2003 - 2005 година се занимава с научна работа в Германия.

Дългогодишен преподавател по немски език за сертификатите Test DaF, DSH, DSD-Diplom, ZOP.

Участия в научни конференции с доклади и разработки по теми, свързани с морфологията и синтаксиса на съвременния немски език.

Многобройни участия като професионален преводач писмени и устни преводи, консекутивен и симултантен превод от и на немски език в страната и чужбина.

Курсовете  по немски за подготовка за Тест Даф, ДСД, матура, ниво С1 и С2 се водят от г-жа Марияна Трендафчева, главен асистент по практическа немска граматика, морфология и синтаксис на съвременния немски език и дългогодишен преподавател в курсове за подготовка за сертификатите на Гьоте институт.

Другите курсове се водят от уважаваните колеги филолози, преподаватели в езикови гимназии в гр. Пловдив:

г-жа Антония Танчева, дългогодишен преподавател в езикова гимназия Пловдив

г-н Вълчо Митрев, преподавател в частна езикова гимназия Класик

г-жа Даниела Георгиева, преподавател в езикова гимназия Пловдив

г-жа Надя Моллова, филолог

г-жа Любомира Димитрова, филолог

Екипът ни от квалифицирани и мотивирани специалисти са гаранция за Вашия личен успех и доброто самочувствие на детето Ви
 
Сградата, в която се намира НЕМСКИ ЦЕНТЪР МАРТИН ЛУТЕР е нова, а учебните зали са уютни и приятно обзаведени.