ЛЯТНА ЗАНИМАЛНЯ 2022 ЦЕНИ

ЛЯТНА ЗАНИМАЛНЯ ЗА УЧЕНИЦИ 1 ДО 5 КЛАС   2022  с НЕМСКИ или АНГЛИЙСКИ език!

Цени лятна занималня ЮНИ, ЮЛИ, АВГУСТ 2022

целодневно посещение за седмица - 150 лв (включва и ежедневни часове по избрания език)
полудневно посещение за седмица - 100 лв (включва и ежедневни часове по избрания език)
Заплаща се в петък предходната седмица. 

Всеки ден -  по едно занятие МАТЕМАТИКА, БЪЛГАРСКИ и ЧУЖД ЕЗИК (НЕМСКИ или АНГЛИЙСКИ по избор) . Работа по проект - всяка седмица нова научно-популярна тема, която се представя в петък пред родителите. 
Всеки ден игри в близкия парк и градската градина. 
Веднъж седмично - посещение на музей, кино, работилничка в Стария град (допълнително заплащане)

Всеки петък презентация пред родителите на всичко научено през седмицата и изнасяне на индивидуални доклади на всеки ученик. 

Хранене - кетъринг или посещение в близкия италиански ресторант (заплаща се допълнително около 4-5 лв)

Записването вече започна!
тел: 088 66 137 56

ЛЕТЕН ИНТЕНЗИВЕН КУРС НЕМСКИ - лято 2022

Специално предложение за лятото!
ЛЯТНА ЗАНИМАЛНЯ С НЕМСКИ  - цена 150 лв на седмица.   Обяд кетъринг, не е включен в таксата, заплаща се отделно (около 4 лева на ден) 
от 8.30 до 12.30 (полудневна), такса 100 лв
от 08.30 до 17.30 ( целодневна). До обяд занятия по английски или немски език (предварителен избор) и математика.
След обяд - занимания по български език, но също и много развлекателни и творчески игри, библиотека, музеи, разходки и игри в близкия парк, градската градина. 
Допълнително заплащане при по-ранно идване респ. по-късно забиране на детето - 5 лева на час. 
ЮНИ - 6.06-30.06.2022
ЮЛИ - 4.07.-29.07.2022
АВГУСТ - 1.08 - 26.08.2022
 
ЛЕТНИ ИНТЕНЗИВНИ КУРСОВЕ ПО НЕМСКИ - общ немски - УЧЕНИЦИ, СТУДЕНТИ, ВЪЗРАСТНИ
Супер модерна, онлайн базирана платформа за обучение по немски език, с достъп и на родителите. Контрол на всяка домашна, отчет пред родителите. Учител на живо във всяка сесия. Интерактивни дигитални учебник и тетрадка. Всяка домашна се проверява от колегите. Международно признат сертификат. 
 
ЛЕТНИ ИНТЕНЗИВНИ СПЕЦИАЛИЗИРАНИ КУРСОВЕ ЗА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ (вижте графика след общите курсове). Отстъпки от 70 лв при записани двама едновременно! Само на 18. май - събота от 9 до 12.00 часа. 

ЛЕТНИ ИНТЕНЗИВНИ КУРСОВЕ ПО НЕМСКИ ЕЗИК за ученици езикова гимназия. 
ЛЕТНИ ИНТЕНЗИВНИ КУРСОВЕ ПО НЕМСКИ ЕЗИК за студенти, работещи

ПРЕДИ ДА СЕ ЗАПИШЕТЕ НА ЛЕТЕН ИНТЕНЗИВЕН КУРС, МОЛЯ ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО!

ВСИЧКИ КУРСОВЕ ВКЛЮЧВАТ БЕЗПЛАТНИ ЗАНЯТИЯ - всеки ден следобяд с г-жа Марияна Трендафчева от 14 до 16 часа!


Летните интензивни курсове са изключително подходящи за ученици езикови гимназии, търговска, математическа и хуманитарна гимназия. Съобразени са с изискванията на МОН за покриване на  необходимите знания за съответния клас и ще бъдат изключително полезни на учениците в подготовката им през учебната година.

А1+А2 – са подходящи за ученици от 8,9 клас на  Английската гимназия, Руската гимназия, математическа, търговска, хуманитарна гимназия, с първи език английски.
В рамките на курса се покриват лексиката и граматичните единици, изучавани от тези ученици в рамките на учебните програми до завършване на 12 клас. Курсът е напълно достатъчен, ако целта на ученика е да се справя с лекота в часовете по втори чужд език немски.

Б1 – е подходящ за ученици, завършили през учебната 2021/2022  8 клас на Английската, Руската, математическа, търговска и хуманитарна гимназия, с първи език немски.
В рамките на курса се преговаря цялата граматика на А1 и А2 ниво, които учениците са изучили през годината. Характеристика на този курс са изобилието от автоматизационни упражнения, с които се цели, освен преговор на граматиката и трайно затвърждаване на знанията. Работи се с разнообразни текстове, които вече се опитваме да разказваме и така заучаваме и нова лексика. В този курс се обръща и много внимание на компонента слушане, създаване на текст, тъй като нивото Б1 подготвя ученика за сертификационните Б2 и С1 нива, част от които са споменатите компоненти.
Освен с добрите си и мотивирани  преподаватели, основна характеристика на  нашите курсове е допълнителната БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ, която се провежда всеки ден след курсовете от 14.00 до 16.00 часа за всички желаещи наши курсисти.  Консултацията се води от г-жа Трендафчева, дългогодишен преподавател по практическа граматика на съвременния немски език в университета.
Ако има пропуски в граматичните знания от по-ниските нива, тук е мястото да наваксаме.
Ако курсистите имат нужда от персонално внимание, отново сме на разположение в този часови диапазон.

Б2 – е подходящ за ученици от 10,11,12 клас, изучаващи немски език като първи чужд.
Работим изключително целенасочено върху лексика и граматика на нивото. Нивото се характеризира с подготовка за сертификат Б2 на Гьоте, Телк, Австрийска диплома, Тест ДаФ. Б2 сертификат е трамплин, проба за следващия етап С1. Със сертификат С1 и ТестДаФ може да се кандидатства в немски и австрийски университети. Не е задължително явяване на Б2 сертификат.
В този курс се усъвършенстват всички граматични знания, разширяваме лексикалния запас, образуващ ядрото на изброените по-горе изпити. Правим много автоматизационни упражнения по граматика, но за разлика от Б1 тук много интензивно създаваме вече текстове за изброените по-горе сертификати. Все още обаче създадените от учениците текстове са доста необработени, но свикваме с форма, изисквания и се стараем да напишем  мислите си, спазвайки немските граматични правила и използвайки подходяща за темата и нивото лексика.
Друг отличителен белег на този курс е, че започваме да говорим по теми, които са характерни за сертификационните изпити, като предварително сме разработвали текстове с подобна тематика.
Продължаваме да усъвършенстваме слуха на ниво Б2

С1 – курсът е подходящ за ученици от 11 клас на езиковите гимназии, но също и всички други, които са се занимавали освен в училище и допълнително до  достигане на нивото. Курсът е необходим за подготовка на лексиката и граматиката на С1 ниво, необходими за явяване на изпит С1, на Гьоте, Австрийска диплома или ДСД.  Третират се теми, които се работят и в училище  при подготовката на тези ученици за съответните изпити, но поради малкия брой курсисти в този курс, участниците имат възможност да получат отговор на конкретни свои проблемни въпроси от цялата граматика на немския език, всеки ден създават текстове, които бии ват коригирани, а грешките на всеки един персонално обсъждани. Има достатъчно време за говорене по специфичните теми на нивото. В този курс не се преподава граматика от предходните нива, а само се третират сложни граматични конструкции, които ще повишат сложността на изказа на създадения ученически текст, което всъщност се изисква от проверяващите и изпитващите на това ниво. Целта ни в този курс е всяка пасивна лексика по темите от предходните нива да се активира и да можем на правилното място да си служим с нея – писмено и устно. Освен това с лекота да боравим с граматичните единици от предходните нива и да разнообразим изказа с особените конструкции отличаващи С1 .
 
ВСИЧКИ КУРСОВЕ ВКЛЮЧВАТ БЕЗПЛАТНИ ЗАНЯТИЯ - всеки ден следобяд! На всички индивидуални проблеми, желания за допълнителни обяснения откликваме всеки ден от 14 до 16 часа, когато г-жа Трендафчева е на разположение за обяснения на граматика, проверка на съчинения или каквито и да било други въпроси.

Богатата ни библиотека от граматични материали, учебни помагала, изпитни тестове са на разположение.
И като естествен завършек на фундаменталната подготовка, която предлагаме, Немски център Мартин Лутер е изпитен център за Австрийска диплома и при нас можете да положите Б1, Б2 и С1, с които можете да кандидатствате в университети в Германия и Австрия.

Курсовете се провеждат всеки ден от 9.00 до 12.45 (без събота и неделя)
Летни интензивни курсове през 2022 година

 - летни интензивни курсове по немски език през ЮЛИ 2022

А1+ А2 - 04 юли до 29 юли 2022
B1 - 04. юли до 29. юли 2022
В2 - 04. юли до 29. юли 2022
С1 - 04.юли до 29. юли  2022
TestDaF - подготовка - 04.юли до 29. юли 2022

- летни интензивни курсове по немски език през АВГУСТ 2022

А1+ А2 - 01.август  до 26. август 2022
B1 - 01. август  до 26. август 2022
В2 - 01. август до 26. август 2022
С1 - 01.август до 26. август 2022
TestDaF - подготовка - 01.август до 26. август 2022

 

ДСД подготовка – ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ DSD

ЛЕТНИ ИНТЕНЗИВНИ КУРСОВЕ ПО НЕМСКИ ЕЗИК - най-новата онлайн базирана платформа, учител във всяка среща  в реално време,  проверка на всяка домашна от преподавателя, графика за проследяване на напредъка на всеки курсист, отчет пред родителите.  Международен сертификат по немски език от лидера в обучението по немски език НЕМСКИ ЦЕНТЪР МАРТИН ЛУТЕР ПЛОВДИВ. Австрийска диплома - изпитен център Пловдив


ПРЕДИ ДА СЕ ЗАПИШЕТЕ НА ЛЕТЕН ИНТЕНЗИВЕН КУРС, МОЛЯ ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО!

ВСИЧКИ КУРСОВЕ ВКЛЮЧВАТ БЕЗПЛАТНИ ЗАНЯТИЯ - всеки ден следобяд с г-жа Марияна Трендафчева от 14 до 16 часа!


Летните интензивни курсове са изключително подходящи за ученици езикови гимназии, търговска, математическа и хуманитарна гимназия. Съобразени са с изискванията на МОН за покриване на  необходимите знания за съответния клас и ще бъдат изключително полезни на учениците в подготовката им през учебната година.

А1+А2 – са подходящи за ученици от 8,9 клас на  Английската гимназия, Руската гимназия, математическа, търговска, хуманитарна гимназия, с първи език английски.
В рамките на курса се покриват лексиката и граматичните единици, изучавани от тези ученици в рамките на учебните програми до завършване на 12 клас. Курсът е напълно достатъчен, ако целта на ученика е да се справя с лекота в часовете по втори чужд език немски.

Б1 – е подходящ за ученици, завършили през учебната 2021/2022  8 клас на Английската, Руската, математическа, търговска и хуманитарна гимназия, с първи език немски.
В рамките на курса се преговаря цялата граматика на А1 и А2 ниво, които учениците са изучили през годината. Характеристика на този курс са изобилието от автоматизационни упражнения, с които се цели, освен преговор на граматиката и трайно затвърждаване на знанията. Работи се с разнообразни текстове, които вече се опитваме да разказваме и така заучаваме и нова лексика. В този курс се обръща и много внимание на компонента слушане, създаване на текст, тъй като нивото Б1 подготвя ученика за сертификационните Б2 и С1 нива, част от които са споменатите компоненти.
Освен с добрите си и мотивирани  преподаватели, основна характеристика на  нашите курсове е допълнителната БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ, която се провежда всеки ден след курсовете от 14.00 до 16.00 часа за всички желаещи наши курсисти.  Консултацията се води от г-жа Трендафчева, дългогодишен преподавател по практическа граматика на съвременния немски език в университета.
Ако има пропуски в граматичните знания от по-ниските нива, тук е мястото да наваксаме.
Ако курсистите имат нужда от персонално внимание, отново сме на разположение в този часови диапазон.

Б2 – е подходящ за ученици от 10,11,12 клас, изучаващи немски език като първи чужд.
Работим изключително целенасочено върху лексика и граматика на нивото. Нивото се характеризира с подготовка за сертификат Б2 на Гьоте, Телк, Австрийска диплома, Тест ДаФ. Б2 сертификат е трамплин, проба за следващия етап С1. Със сертификат С1 и ТестДаФ може да се кандидатства в немски и австрийски университети. Не е задължително явяване на Б2 сертификат.
В този курс се усъвършенстват всички граматични знания, разширяваме лексикалния запас, образуващ ядрото на изброените по-горе изпити. Правим много автоматизационни упражнения по граматика, но за разлика от Б1 тук много интензивно създаваме вече текстове за изброените по-горе сертификати. Все още обаче създадените от учениците текстове са доста необработени, но свикваме с форма, изисквания и се стараем да напишем  мислите си, спазвайки немските граматични правила и използвайки подходяща за темата и нивото лексика.
Друг отличителен белег на този курс е, че започваме да говорим по теми, които са характерни за сертификационните изпити, като предварително сме разработвали текстове с подобна тематика.
Продължаваме да усъвършенстваме слуха на ниво Б2

С1 – курсът е подходящ за ученици от 11 клас на езиковите гимназии, но също и всички други, които са се занимавали освен в училище и допълнително до  достигане на нивото. Курсът е необходим за подготовка на лексиката и граматиката на С1 ниво, необходими за явяване на изпит С1, на Гьоте, Австрийска диплома или ДСД.  Третират се теми, които се работят и в училище  при подготовката на тези ученици за съответните изпити, но поради малкия брой курсисти в този курс, участниците имат възможност да получат отговор на конкретни свои проблемни въпроси от цялата граматика на немския език, всеки ден създават текстове, които бии ват коригирани, а грешките на всеки един персонално обсъждани. Има достатъчно време за говорене по специфичните теми на нивото. В този курс не се преподава граматика от предходните нива, а само се третират сложни граматични конструкции, които ще повишат сложността на изказа на създадения ученически текст, което всъщност се изисква от проверяващите и изпитващите на това ниво. Целта ни в този курс е всяка пасивна лексика по темите от предходните нива да се активира и да можем на правилното място да си служим с нея – писмено и устно. Освен това с лекота да боравим с граматичните единици от предходните нива и да разнообразим изказа с особените конструкции отличаващи С1 .
 
ВСИЧКИ КУРСОВЕ ВКЛЮЧВАТ БЕЗПЛАТНИ ЗАНЯТИЯ - всеки ден следобяд! На всички индивидуални проблеми, желания за допълнителни обяснения откликваме всеки ден от 14 до 16 часа, когато г-жа Трендафчева е на разположение за обяснения на граматика, проверка на съчинения или каквито и да било други въпроси.

Богатата ни библиотека от граматични материали, учебни помагала, изпитни тестове са на разположение.
И като естествен завършек на фундаменталната подготовка, която предлагаме, Немски център Мартин Лутер е изпитен център за Австрийска диплома и при нас можете да положите Б1, Б2 и С1, с които можете да кандидатствате в университети в Германия и Австрия.Летните интензивни курсове  се провеждат всеки ден от 9.00 до 12.45 (без събота и неделя)
Летни интензивни курсове през 2021 година

ЛЯТО 2022 - ЛЕТНИ ИНТЕНЗИВНИ КУРСОВЕ ПО НЕМСКИ ЕЗИК за ученици езикови гимназии!
 - летни интензивни курсове по немски език през ЮЛИ 2022


А1+ А2 - 04. юли до 29. юли  2022
B1 - 04. юли до 29. юли  2022
В2 - 04. юли до 29. юли  2022
С1 - 04.юли до 29. юли  2022
TestDaF - подготовка - 04.юли до 29. юли  2022

- летни интензивни курсове по немски език през АВГУСТ 2022

А1+ А2 - 01.август  до 26. август 2022
B1 - 01. август  до 26. август 2022
В2 - 01. август до 26. август 2022
С1 - 01.август до 26. август 202
TestDaF - подготовка - 01.август до 26. август 2022
 

Записване

ИНТЕНЗИВНИТЕ ЛЕТНИ КУРСОВЕ СА ПОДХОДЯЩИ ЗА УЧЕНИЦИ, СТУДЕНТИ И РАБОТЕЩИ.

Курсовете и уроците се провеждат в присъствено и онлайн. Работим от началото на пандемията с най-модерната онлайн базиран платформа за обучение по немски език. Интерактивни учебници и тетрадка, проверка на всяка домашна от колегите, водещи курса.  Курсовете се провеждат  с преподавател в реално време през гугъл мийт. Отчет пред родителите. Следене на напредъка на всеки курсист. След курса след обяд, възможности за неограничен брой индивидуални консултации с г-жа Трендафчева или друг колега.  Международно валиден сертификат по немски език. За всяко плащане издаваме фактура. 

Банкови данни за извършване на плащане: 
Банка ДСК
Получател: Немски център Мартин Лутер
BG 38 STSA 93 0000 137  266 52
основание: две имена на курсиста, вид курс, месец


Записването за всички курсове става със заплащане на 50% от таксата за курса, Остатъкът се плаща в деня на първото занятие.

Занималнята е подходяща за ученици от 1ви до 6ти клас.
Занятията са разделени на 5 учебни часа (40 минути) с малка почивка.
Учебниците се закупуват отделно.

Моля, имайте предвид следните условия при:
ОТКАЗ ОТ УЧАСТИЕ

1. Курсистът може да заяви отказ от участие в курс най–късно 7 (седем) календарни дни преди неговото начало, като в такъв случай се удържа административна такса в размер на 30 лв.
2. При заявяване на отказ в рамките на седем дни до началото на курса, таксата се връща, като се удържа освен таксата за изминалите занятия И  административна такса, която възлиза на 20% от пълната такса. Таксата се връща един ден след като е заявено искането.
3. При отказ след началото на курса, курсистът няма право на възстановяване на  внесената до момента такса.

Със заплащането на таксата по банка или на място в офиса, вие се съгласявате автоматично с горните условия за отказ. 


В полудневната лятна занималня са предвидени часове по писане, рисуване и комуникация  на немски език. Предварителни познания на децата не са необходими.

Благодарение на опитните преподаватели преходът е изключително плавен и децата възприемат общуването на немски език като забавление. Занимателни  игри, рисуване, творчески дейности ще направят денят на Вашето слънчице наистина незабравим.

Освен предвидените часове по граматика на немски, ще има много приятни минути за разговори между преподавателя и децата, в които те ще могат да упражнят на практика наученото  по езика.

Естествено ще правим състезания, но ще имаме и много игри и дейности за разтоварване

ЗАПИСВАНЕТО за юни ПРИКЛЮЧВА ДО 15 МАЙ!